Welkom op de website

Ik heb vanaf 2012 een eigen praktijk en cliënten behandeld met uiteenlopende problematiek. Echter door mijn eerdere werkervaring met cliënten met een Autismespectrumstoornis (ASS) vonden al snel veel mensen met ASS, of mensen die daarmee te maken hebben, mijn praktijk. Deze ontwikkeling past mij ook besef ik. De betekenis van ASS in alle facetten en hoe mensen dat vorm geven in hun leven blijft mij boeien. Ik vind het waardevol dat ik een bijdrage kan leveren aan dit vaak ingrijpende proces, zowel voor de persoon met ASS als de mensen erom heen.

Expertise in Autismespectrumstoornis

Ik heb besloten mijn werk hoofdzakelijk te richten op mensen met ASS of een vermoeden daarvan en mensen gerelateerd aan hen zoals partners en kinderen. Op deze site wordt een overzicht gegeven wat ik kan betekenen in diagnostiek en behandeling, passend binnen de kaders van de Generalistische Basis GGZ.

Specifieke expertise heb ik met mensen waarbij op latere leeftijd de diagnose gesteld wordt, vrouwen met ASS en hogere intelligente mensen met ASS.

De visie op levensloopbegeleiding voor mensen met ASS onderschrijf ik en ik vind het dan ook erg belangrijk samen te werken met mensen en organisaties om de cliënt heen.

Overige expertise

Ook cliënten zonder ASS zijn zeker welkom in de praktijk. De volgende problematiek kan behandeld worden:

Angst- en stemmingsstoornissen, PTSS en overige trauma gerelateerde klachten, complexe rouw, levensfaseproblematiek.

Ik richt mij op cliënten vanaf 18 jaar met een gemiddelde tot hoge intelligentie. Verder is van belang dat de hulpvragen passend zijn binnen de mogelijkheden van de Generalistische Basis GGZ. Op een volgende pagina wordt dit gespecificeerd.

Je bent van harte welkom in de praktijk!

Iedereen, zowel cliënt als hulpverlener mag van mij professionaliteit en kennis verwachten waar het gaat om de brede betekenis van ASS en overige problematiek. Mijn benadering is gericht op menselijkheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid.

Buiten de cliëntenzorg richt ik mij op consult- en trainingswerkzaamheden voor bijv. organisaties die werken met mensen met ASS. Dit geeft mij een compleet pakket aan werkzaamheden in mijn vakgebied waarbij alle facetten elkaar kunnen versterken.

Laatste nieuws