PSYCHOLOGENPRAKTIJK SCHIPPER

Welkom op de website

“Als het om autisme gaat”

In 2012 ben ik gestart met de praktijk. De praktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ, dus bedoeld voor mensen met lichte tot matige problematiek waarvoor een relatief korte behandelduur voldoende is. Ik behandel mensen vanaf 18 jaar met een normale tot hoge begaafdheid.

Ervaring met uiteenlopende problematiek

Vanaf de start heb ik cliënten behandeld met uiteenlopende problematiek. Echter door mijn eerdere werkervaring met cliënten met een Autismespectrumstoornis (ASS) vonden al snel veel mensen met ASS of mensen die daarmee te maken hebben mijn praktijk. Deze ontwikkeling past mij ook besef ik. De betekenis van ASS in alle facetten en hoe mensen dat vorm geven in hun leven blijft mij boeien. Ik vind het waardevol dat ik een bijdrage kan geven aan dit vaak ingrijpende proces, zowel voor de persoon met ASS als de mensen erom heen.

Expertise voor autismespectrumstoornissen

Ik heb daarom besloten mijn werk alleen nog te richten op mensen met ASS of een vermoeden daarvan en mensen die gerelateerd zijn aan hen zoals partners, kinderen, familieleden. Op deze site wordt een overzicht gegeven wat ik kan betekenen in diagnostiek en behandeling, passend binnen de kaders van de Generalistische Basis GGZ.

Buiten de cliëntenzorg richt ik mijn werk op consultwerkzaamheden voor bijv. organisaties die werken met mensen met ASS.

Je bent van harte welkom in de praktijk!

Iedereen, zowel cliënt als hulpverlener mag van mij professionaliteit en kennis verwachten waar het gaat om de brede betekenis van ASS. Mijn benadering is gericht op menselijkheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid. De visie op levensloopbegeleiding voor mensen met ASS onderschrijf ik en ik vind het dan ook erg belangrijk samen te werken met de mensen en organisaties om de cliënt heen.

Lees meer over de praktijk

Laatste nieuws

Aanmeldstop

Op dit moment geldt er een aanmeldstop (laatste update 15-12-2022, er wordt direct een update op deze website geplaatst indien de wachttijd veranderd). U kunt wel op een wachtlijst geplaatst worden.