Werkwijze

Je kan via het contactformulier of telefonisch contact opnemen (graag de voicemail inspreken). Binnen 2 werkdagen zal ik dan contact met je opnemen. Je kan dan zo nodig nog verdere informatie vragen en dan een intake plannen.

Na de intake is er geen wachttijd meer om met de behandeling te starten. De wachttijd is onafhankelijk van de klachten en van de zorgverzekeraar waar je verzekerd bent. Als je de wachttijd te lang vindt kan je contact opnemen met jouw ziektekostenverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. De maximaal aanvaardbare wachttijd worden zgn. “treeknormen” genoemd, de ziektekostenverzekeraar zal ondersteunen om een zorgaanbieder te vinden die zorg kan verlenen binnen deze treeknormen.

Intake en behandeling

Het intakegesprek duurt 45-60 minuten. De reden van aanmelding wordt besproken, de klachten, welke vragen je hebt, wat je wilt bereiken met diagnostiek/behandeling. Ook worden belangrijke achtergrondgegevens besproken en het functioneren in het huidige leven.

Na de intake wordt een behandeladvies gegeven. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan die we beiden ondertekenen. In dit behandelplan wordt aangegeven welke DSM 5 classificatie vastgesteld wordt, hoe lang de behandelduur ingeschat wordt, wat de behandelvorm is, aan welke doelen gewerkt wordt.  Als de problematiek te complex is of de hulpvraag niet passend dan ondersteun ik bij het zoeken naar een andere zorgaanbieder. Dit geldt ook als gedurende de behandeling blijkt dat een doorverwijzing naar een andere zorgaanbieder nodig is.

Geregeld wordt er geëvalueerd of de aanpak naar wens verloopt en of er aanpassingen nodig zijn. Als je vragen, twijfels ervaart over de aanpak of benadering of klachten hebt hoop ik dat je dat meldt, mondeling of schriftelijk. Ik zal altijd luisteren en bereid zijn om samen een manier te zoeken om met jouw vraag of klacht goed om te gaan.

Soms is het raadzaam om advies te vragen aan de huisarts of een collega. Hiervoor wordt toestemming gevraagd en de inhoud wordt altijd overlegd met je.

ROM

Tijdens de start en na afloop van de behandeling wordt je gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit gebeurt online, via Embloom.

Voor diagnostiek worden meerdere vragenlijsten afgenomen.

Annuleren

Je kunt een afspraak vanzelfsprekend afzeggen of wijzigen. Graag minimaal 24 uur voor de afspraak. Als dit niet gebeurt dan is het no-show tarief 50 euro en dit komt dan voor eigen rekening.