Drielse Rijndijk 29
Driel
6665 LP
06-46596460

Werkwijze

Contact en intakegesprek

U kunt per mail of telefonisch contact opnemen (zie tab “contactgegevens”). Bij geen direct contact zal binnen 2 werkdagen met u contact worden opgenomen. 

Op dit moment geldt er een aanmeldstop (laatste update 17-08-2021, er wordt direct een update op deze website geplaatst indien de wachttijd veranderd). U kunt wel op een wachtlijst geplaatst worden.

Na een intake is er over het algemeen geen wachttijd meer om met uw evt. behandeling te starten. De wachttijd is onafhankelijk van uw klachten of de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. Indien u de wachttijd te lang vindt adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de "treeknormen"). Vanzelfsprekend kunt u voor verdere informatie ook contact opnemen met ons.

Een intakegesprek heeft de duur van een consult (45-60 minuten). Tijdens de intake wordt uw reden van aanmelding besproken, wat zijn uw klachten, welke vragen heeft u, wat wilt u bereiken na een behandeling. Uw achtergrondgegevens die van belang zijn worden besproken. Ook wordt besproken hoe uw huidige leven eruit ziet. 

Behandeladvies en behandeling

Na de intake kan in de regel een behandeladvies gegeven worden. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan die ondertekent wordt door u zelf en uw behandelaar. In het behandelplan wordt aangegeven wat uw diagnose is (DSM classificatie), in welk zorgzwaartepakket u ingedeeld wordt, wat de behandelvorm, -duur en –intensiteit is. Indien de problematiek te complex is, of de hulpvraag niet passend is voor onze praktijk, zullen wij u ondersteunen bij het zoeken naar een meer passende behandelsetting.

Tijdens de start en na afloop van de behandeling wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen (zgn. ROM). Dit gebeurt via de mail, via Embloom. U wordt hierover verder geinformeerd tijdens het intakegesprek.

Een behandeling wordt tussentijds met u kort geëvalueerd. Mocht daarbij blijken dat de methodiek of de duur van de behandeling wijzigt wordt dat altijd met u overlegd.

Soms wordt aan ons advies gevraagd door uw huisarts of specialist. Ook is het voor ons soms belangrijk contact te hebben met huisarts, specialist of een eerdere behandelaar. Dit wordt altijd met u overlegd en u dient hiervoor ook schriftelijk toestemming te geven.
Ook kan u het advies gegeven worden in contact te gaan met een andere hulpverlener om uw psychologische behandeling te ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan een diëtiste, fysiotherapeut, maatschappelijk werker etc. Wij zullen u ondersteunen om dit contact te leggen en dragen zorg voor een juiste overdracht zodat alle behandelingen goed op elkaar zijn afgestemd.

Annulering

U kunt een afspraak voor een consult vanzelfsprekend afzeggen of wijzigen. Dit dient u 24 uur voor uw afspraak te doen. Is dit niet het geval dan bedraagt het no-show tarief  50 euro.

Beroepscode en klachtenregeling

Wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.psynip.nl. In deze beroepscode is ook de klachtenregeling besloten. Voor geschillen verwijzen wij u ook naar de website van het NIP of naar de website van de Geschillencommissie Zorginstellingen. De praktijk is vanaf jan. 2017 aangemeld bij P3NL. Een overkoepelende organisatie die geschillen en klachten behartigt (www.p3nl.nl).

Privacy 

Vanaf 25-05-2018 geldt de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Deze vervangt de huidige privacywetgeving. De praktijk voldoet aan deze wetgeving. U kunt de privacyverklaring vinden in de bijlage op deze pagina. U ontvangt ook een link voor een cliëntenlogin, een beveiligd mailprogramma. 

Kwaliteitsvisitatie en kwaliteitsstatuut

Op 3 nov. 2016 hebben wij het certifcaat ontvangen betreffende de kwaliteitsvisitatie van het NIP. Dat betekent dat de praktijkvoering voldoet aan de professionele standaard voor psychologen.

Ook is een kwaliteitsstatuut opgesteld (aug. 2016). Vanaf 01-01-2017 is het verplicht een dergelijk statuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut vindt u onder aan deze pagina in een pdf bestand. Wilt u een schriftelijk exemplaar, dan kunt u deze vraag stellen aan uw behandelaar en deze zal dan zorgdragen voor een exemplaar.

Identificatie

Per 1 juli 2009 moeten psychologen bij nieuwe cliënten een identiteitscontrole doen en uw BSN nummer noteren. Deze identificatieplicht in de zorg komt voort uit de Zorgverzekeringswet en de Wet Fraudebestrijding. Daarom is het van belang dat u een identiteitsbewijs meeneemt naar het eerste gesprek.

Voor diagnostiek Autismespectrumstoornis gelden andere wachttijden en regels. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de praktijk. 
Bekijk hier in PDF het kwaliteitsstatuut.

Bekijk hier in PDF de privacyverklaring.