Voor wie

“Als het over autisme gaat”

Mensen vanaf 18 jaar met een gemiddelde tot hoge intelligentie zijn welkom in de praktijk.

Het is van belang dat de klachten en hulpvragen passend zijn binnen de mogelijkheden van de Generalistische Basis GGZ. Dat betekent dat de volgende problematiek niet in de praktijk behandeld kan worden:

  • Meer complexe problematiek (bijv. bij psychotische klachten, suïcidaliteit)
  • Verslaving, agressieproblematiek, ernstige eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen
  • Ernstige sociaal-psychiatrische problematiek (bijv. schulden, dakloos, verwaarlozing)
  • Verstandelijke beperking

De praktijk richt zich op ASS. Echter het is wel mogelijk om een uitzondering te maken voor bijv. cliënten die eerder in de praktijk behandeld zijn, zonder ASS problematiek. Je kan altijd contact opnemen om te overleggen over een aanmelding.

Lees meer over de werkwijze