Voor wie

Mensen vanaf 18 jaar met een gemiddelde tot hoge intelligentie zijn welkom in de praktijk.

Het is van belang dat de klachten en hulpvragen passend zijn binnen de mogelijkheden van de Generalistische Basis GGZ. Dat betekent dat de volgende problematiek niet in de praktijk behandeld kan worden:

  • Meer complexe problematiek (bijv. bij psychotische klachten, suïcidaliteit, automutilatie)
  • Verslaving, agressieproblematiek, ernstige eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen
  • Ernstige sociaal-psychiatrische problematiek (bijv. schulden, dakloos, vervuiling, verwaarlozing)
  • Verstandelijke beperking