Vergoedingen en tarieven

Met de meeste ziektekostenverzekeraars is een contract afgesloten. Dit betekent dat de praktijk aan de gestelde eisen vanuit de overheid en ziektekostenverzekeraars voldoet.

De behandelingen worden volledig vergoed vanuit het basispakket. Diagnostiek wordt eveneens vergoed als er een behandeling aan gekoppeld is. Het eigen risico wordt wel aangesproken. Deze is voor 2023 vastgesteld op minimaal 385 euro.

De voorwaarde voor een vergoeding is dat er een geldige verwijsbrief is van de huisarts of specialist. Verder worden er vanzelfsprekend eisen gesteld aan de diagnostiek en behandeling.

Er zijn een aantal budgetpolissen die strengere criteria stellen voor de vergoeding. Het is aan te raden om jouw ziektekostenpolis door te lezen voordat je je aanmeldt of dat je belt met jouw ziektekostenverzekeraar.

De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) stelt jaarlijks maximale vergoedingen vast voor een zorgaanbieder. De vergoeding die de betreffende ziektekostenverzekeraar uitkeert valt dus altijd binnen dit wettelijke kader.

Er wordt per consult gedeclareerd. In het consulttarief zitten zowel directe als indirecte kosten. Ook een eenmalig gesprek wordt gedeclareerd (bijv. de intake).

Er wordt binnen de Generalistische Basis GGZ uitgegaan van ong. maximaal 12 consulten op jaarbasis.

Als je zelf de behandeling wilt betalen geldt er een tarief van 125 euro per 60 minuten directe tijd behandeling. Voor diagnostiek geldt 140 euro per 60 minuten directe tijd.