Drielse Rijndijk 29
Driel
6665 LP
06-46596460

Vergoedingen en tarieven 2021

 

Met de meeste zorgverzekeraars is een contract afgesloten als praktijk in de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat de praktijk aan de gestelde eisen vanuit de overheid en zorgverzekeraars voldoet.

De psychologische behandelingen worden volledig vergoed worden vanuit het basispakket. Het eigen risico wordt wel aangesproken. Dit is voor 2021 vastgesteld op minimaal 385 euro.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden die de overheid en ziektekostenverzekeraars gesteld hebben. De belangrijkste voor u zijn:

- een verwijsbrief van de huisarts of specialist met daarin een DSM diagnose of vermoeden daarvan

- het opstellen van een behandelplan en het afnemen van metingen (zie ook "werkwijze").

 

Een aantal ziektebeelden of bepaalde problematiek wordt niet meer vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Het gaat hierbij o.a. om aanpassingsstoornissen, rouwverwerking, relatieproblematiek, burn-out.

Verder zijn er een aantal budgetpolissen die meer stringente criteria stellen aan het vergoeden van een aantal ziektebeelden (o.a. depressieve stoornissen). Bij het maken van een afspraak voor een intakegesprek zal gevraagd worden naar uw ziektekostenpolis om teleurstelling te voorkomen. Het is ook raadzaam dat u zelf uw ziektekostenpolis naleest als u een afspraak maakt voor een intakegesprek.

 

De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) stelt jaarlijks de maximale vergoedingen vast voor een behandeling. Dit betekent dat er binnen de Generalistische Basis GGZ prestatietarieven worden vastgesteld voor de zorgzwaartepakketten geldend binnen de Generalistische Basis GGZ (kort zorgzwaartepakket, midden -, intensief - en een onvolledig behandelprodukt). De vergoeding die de betreffende ziektekostenverzekeraar uitkeert aan de behandelaar valt dus altijd binnen dit wettelijke kader van de NZA.

 

Het uurtarief voor behandeling/begeleiding die buiten de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar valt bedraagt 98,00 euro per consult (het NZA hanteert een maximum tarief van 110,27 euro, vastgesteld in 2020).

 

Rijn en ganzen