Vanaf 2022 is er een nieuw bekostigingsstelsel voor de GGZ ingevoerd, het zgn. Zorg Prestatie Model (ZPM). Zie de informatie van het Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De vastgestelde tarieven zijn te vinden op de website van de NZA.