Diagnostiek

Als er een gericht vermoeden is dat er sprake zou kunnen zijn van ASS kan de diagnostiek hier plaatsvinden. De diagnostiek wordt alleen gedaan als er vervolgens ook behandeling plaatsvindt (dit heeft te maken met de afspraken vanuit de ziektekostenverzekeraars). Er wordt gewerkt vanuit de richtlijnen die vastgelegd zijn in de zorgstandaard ASS.

Ik heb specifieke expertise bij mensen waarbij het autisme gemaskeerd is, hoger intelligente mensen, ouderen, vrouwen.

Tijdens de intake wordt al dan niet een positieve indicatie voor het diagnostisch onderzoek gesteld. Als ik twijfel over de richting van diagnostiek wordt een andere organisatie gezocht voor diagnostiek.

Bij een positieve indicatie wordt na de intake de planning voor het onderzoek gemaakt.

Waaruit bestaat het onderzoek

  • Twee of drie individuele gesprekken waarbij een semi-gestructureerd interview ASS wordt afgenomen. Ook wordt de levensloop besproken.
  • Gesprek met iemand die een beschrijving kan geven over de ontwikkeling als kind/jongere (bijv. een ouder, broer/zus), de zgn. ontwikkelingsanamnese.
  • Gesprek met iemand die een beschrijving kan geven over het huidige functioneren (bijv. een partner, kind, broer/zus, vriend/vriendin), de zgn. heteroanamnese.
  • Diverse testen, worden online afgenomen.
  • Dossieronderzoek (indien nodig).
  • Een gesprek waarbij de uitslag besproken wordt en je de conceptrapportage ontvangt.
  • Een gesprek om vragen te beantwoorden over het onderzoek en de rapportage. Ook het verdere plan van aanpak wordt besproken.
  • De rapportage wordt daarna definitief gemaakt.
  • Een aantal consulten waarbij er uitleg wordt gegeven over ASS, de specifieke betekenis voor jou en jouw omgeving.
  • Een aantal behandelconsulten specifiek gericht op jouw klachten en hulpvragen.

Er zijn vanzelfsprekend omstandigheden waarbij het niet mogelijk is anderen te betrekken bij het onderzoek. Dit wordt besproken en meegenomen in de onderzoeksopzet en -resultaten.

Bij het uitslaggesprek en nagesprek is het prima om iemand mee te nemen.