Consultatie

“Als het over autisme gaat”

In het meedenken en adviseren over specifieke casuïstiek of over beleidsmatige zaken betreffende autismezorg komt mijn achtergrond als psycholoog van Arbeid & Organisatie weer terug.

Je mag van mij verwachten dat ik een vraag vanuit meerdere perspectieven kan belichten en daar mensen in mee kan nemen. Als een blikveld verruimd wordt biedt dat vaak al openingen om met een vraag of probleem om te kunnen gaan. Dit is in ieder geval mijn eigen ervaring als ik collega’s om advies vraag.

Ik bied consultatie voor een individuele zorgverlener, voor een team of op organisatieniveau.

Je mag van mij een concrete, betrouwbare en planmatige houding verwachten waarbij ik aandacht voor organisatorische en menselijke aspecten altijd samen zal zien.

Het uurtarief zal in overleg vastgesteld worden, mede afhankelijk van aard en omvang van de vraag.
Vragen kunnen gesteld worden via info@psychologenpraktijkschipper.nl of telefonisch.