Drielse Rijndijk 29
Driel
6665 LP
06-46596460

Behandelvormen

De gebruikte behandelmethode wordt aangepast aan uw klachten en aan u als persoon.

Veel voorkomende behandelmethodieken die worden gebruikt zijn:
Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
EMDR 
Inzichtgevende therapie

In een behandeling kunnen de diverse vormen gebruikt worden.

Cognitieve Gedragstherapie is een bewezen effectieve methode. Het betreft een mengeling van twee therapievormen: de gedragstherapie en de cognitieve therapie. De kern is de veronderstelling dat disfunctionele gedachten, of eenvoudiger gezegd “niet helpende gedachten” verantwoordelijk zijn voor gevoelens waar iemand last van heeft (bijv. angst) en gedrag dat niet functioneel is (bijv. vermijding).

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Nadat EMDR in 1989 door Francine Shapiro werd ontdekt, werd het voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast (van website EMDR Vereniging Nederland).

Inzichtgevende therapie is een vorm van de psychoanalytische therapie. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen zich niet altijd bewust zijn van de factoren in hun persoonlijkheid en levensgeschiedenis die het voelen en handelen bepalen. Bij inzichtgevende therapie wordt nagegaan welke factoren een rol hebben gespeeld en hoe dit het huidige denken en handelen beïnvloed.
Indien u meer wilt weten over deze behandelvormen is er veel te vinden op internet. U kunt de behandelvorm intoetsen op uw zoekmachine.

Welke problematiek kan niet in de praktijk behandeld worden:

- meer complexe psychische problematiek (bijv. een beeld waarbij psychosen voorkomen)

- verslaving, agressieproblematiek, ernstige eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen 

- ernstige sociaal-psychiatrische problematiek (bijv. dakloos, schulden)

- verstandelijke beperking 

 

 


Rijn en Kasteel