Behandeling

Als je een Autismespectrumstoornis hebt wordt je vaak overvraagd, overprikkeld en is de kans op langdurige overbelasting groot. Ook is het begrijpen van de wereld, de ander en van jezelf anders en vaak ingewikkelder. Dit vergroot de kans op andere klachten zoals angst- en stemmingsproblemen, dwangklachten, PTSS, lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak gevonden wordt, slaapproblemen.

Personen die nauw betrokken zijn bij mensen met ASS kunnen door bijv. overbelasting klachten ontwikkelen. Ook zij kunnen hier in behandeling komen. De behandelingen die geboden worden zijn:

– Cognitieve Gedragstherapie
– EMDR
– Inzichtgevende therapie

Er bestaan inmiddels goede, aangepaste richtlijnen en procedures hoe deze behandelmethodes gebruikt kunnen worden bij mensen met ASS. Vanzelfsprekend wordt hiermee gewerkt.

Psychoeducatie over ASS en wat het voor jou betekent is geen behandelvorm maar zal altijd een centrale plek hebben in de aanpak. Waar ook veel aandacht voor zal zijn is de aanvaarding van dat er sprake is van ASS en de betekenis hiervan in alle facetten van het leven.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie is een bewezen effectieve methode. Het betreft een mengeling van twee therapievormen: de gedragstherapie en de cognitieve therapie. De kern is de veronderstelling dat disfunctionele gedachten, of eenvoudiger gezegd “niet helpende gedachten” verantwoordelijk zijn voor gevoelens waar iemand last van heeft (bijv. angst) en gedrag dat niet functioneel is (bijv. vermijding).

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Nadat EMDR in 1989 door Francine Shapiro werd ontdekt, werd het voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast (van website EMDR Vereniging Nederland).

Inzichtgevende therapie

Inzichtgevende therapie is een vorm van de psychoanalytische therapie. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen zich niet altijd bewust zijn van de factoren in hun persoonlijkheid en levensgeschiedenis die het voelen en handelen bepalen. Bij inzichtgevende therapie wordt nagegaan welke factoren een rol hebben gespeeld en hoe dit het huidige denken en handelen beïnvloed.

Indien je meer wilt weten over deze behandelvormen is er veel te vinden op internet. Je kunt de behandelvorm intoetsen in een zoekmachine.