“Als het om autisme gaat”

Ik heb specifieke kennis en ervaring in het begeleiden en behandelen van mensen met autisme en de mensen die in relatie staan met mensen met autisme. Momenteel zijn er veel volwassenen waarbij gedacht wordt aan de diagnose autisme en waarbij deze diagnose op latere leeftijd gesteld wordt. Ik heb specifieke expertise met deze groep mensen.

Diagnostiek

Als er een gericht vermoeden is dat er sprake zou kunnen zijn van ASS kan de diagnostiek hier plaatsvinden.

Behandeling

Als je een Autismespectrumstoornis hebt wordt je vaak overvraagd, overprikkeld en is de kans op langdurige overbelasting groot.

Consultatie

Je mag van mij verwachten dat ik een vraag vanuit meerdere perspectieven kan belichten en daar mensen in mee kan nemen.

Werkwijze

“Korte omschrijving om door te verwijzen naar de pagina werkwijze”

Vergoedingen en tarieven

Met de meeste ziektekostenverzekeraars is een contract afgesloten. Dit betekent dat de praktijk aan de gestelde eisen vanuit e overheid en ziektekostenverzekeraars voldoet.