Drielse Rijndijk 29
Driel
6665 LP
06-46596460

Autisme

Wij hebben specifieke kennis en ervaring in het begeleiden en behandelen van mensen met autisme en de mensen die in relatie staan met mensen met autisme.
Momenteel zijn er veel volwassenen waarbij gedacht wordt aan de diagnose autisme en waarbij deze diagnose op latere leeftijd gesteld wordt. Wij hebben specifieke expertise met deze groep mensen.

Indien uzelf de diagnose autisme heeft of denkt kenmerken van autisme te hebben

rozenBegeleidingstrajecten voor uzelf en uw partner

* Ondersteuning in het verwerkingsproces
* Uitleg over wat autisme is en hoe het zich specifiek bij u uit
* Hulp in het zoeken naar een organisatie voor het stellen van de diagnose

* Het in kaart brengen van de juiste hulp die voor u en uw omgeving nodig is en dit vervolgens in gang te zetten
* Voor partners is het mogelijk in contact gebracht te worden met lotgenoten 

Psychologische behandeling

Zie hiervoor de tab “individueel” en “behandelvormen”. 
Deze klachten kunnen behandeld worden indien ze passen binnen de basis GGZ. Dat betekent dat de klachten zodanig van aard zijn dat ze binnen een relatief korte behandeltermijn weer voor u hanteerbaar zijn.

Ook indien uw kind de diagnose autisme heeft gekregen kunt u als ouder bij de praktijk terecht.

 

Diagnostiek

Dit is bij onze praktijk mogelijk bij volwassenen vanaf 18 jaar. Dit geldt wel onder bepaalde voorwaarden en wordt niet (volledig) bekostigd door uw ziektekostenverzekeraar. 

U kunt voor verdere informatie contact opnemen met de praktijk. 

 

 

Samen sterk voor mensen met autisme
De praktijk is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.
In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.
Meer informatie kunt u vinden op:www.autismegelderland.nl.